OFERTA/CENNIK

Czesne, jest to opłata miesięczna która obejmuje realizację podstawy programowej oraz: 

· zajęcia z wykorzystaniem   metod C. Orffa , R Labana , Pedagogiki zabawy, Origami, W. Sherborne, integracji sensoryczna SI
· zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej
· spotkania z muzyką,  (koncerty, rytmika) 
· spacery i wycieczki programowe
· zajęcia ekologiczno  –  przyrodnicze programem ,,Poranny Krąg”
· język angielski (dla  3-,  4 -, 5 - , 6 - latków)
· spotkania teatralne (1 x mies.)
· imprezy integracyjne
· studniówka przedszkolna (dla dzieci odchodzących do szkoły)
· diagnoza i terapia  logopedyczną
· pomoc pedagogiczno – psychologiczna ( badania przesiewowe, terapia)

W trakcie roku szkolnego dzieci będą poznawały podstawy języka migowego.

Od października - dodatkowo płatne:

· mix ball – zajęcia ruchowe z wykorzystaniem różnych rodzajów piłek( piłka nożna, ping-pong, koszykówka)

· gimnastyka korekcyjna

· balet

· zumba

· warsztaty plastyczne

 

Czesne (miesięcznie) - 450,00 zł

Wpisowe (jednorazowo) - 450,00 zł

Wyprawka (jednorazowo) - 220,00 zł

Koszt dziennego wyżywienia (3 posiłki) - 11,00 zł

Aboutus slide
Plan dnia

PLAN DNIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

7 sierpnia rozpoczynamy zapisy do Przedszkola.

Aboutus slide

Masz pytania?

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń tel. 575-444-720