PLAN DNIA

Ramowy rozkład dnia (poniedziałek, wtorek, środa) - obowiązuje od 1.04.2019r.

GODZINY

 FORMY AKTYWNOŚCI DZIECI

700 – 800

Schodzenie się dzieci. Poranne zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań, rozmowy indywidualne.

800

Ćwiczenia poranne

815

Baby  Beetles

845 – 900

Przygotowanie do śniadania, czynności kształtujące nawyki higieniczne i zachowania zdrowotne.

900 – 930

Śniadanie

930 – 1000

Zabawy dowolne w kącikach tematycznych zgodnie z zainteresowaniem i potrzebami dzieci, praca kompensacyjno – wyrównawcza.

Zabawy ruchowe ogólnorozwojowe.

1000 – 1145

Zajęcia dydaktyczne. Zabawy aranżowane przez nauczyciela ukierunkowane na różnorodne aktywności dzieci z poszczególnych obszarów edukacji przedszkolnej

1050 – 1150

Zabawy na świeżym powietrzu dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe, spacery ,wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

1145– 1200

Przygotowanie do obiadu, czynności i higieniczne.

1200 – 1230

Obiad

1230 – 1330

Zajęcia wyciszające i relaksacyjne, przygotowanie do odpoczynku – grupa fioletowa

1230 – 1415

Sytuacje edukacyjne aranżowane przez nauczyciela ukierunkowane na różnorodne aktywności dzieci z poszczególnych obszarów edukacji przedszkolnej dzieci 4- 6 letnie.

Różnorodne formy aktywności ruchowej oraz , zabawy twórcze, badawcze, integracyjne, praca wspierająca ,zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i zdolności.  W okresie wiosennym część zabaw przenoszone są na świeże powietrze.

1415 – 1430

Przygotowanie do  podwieczorku czynności higieniczne i organizacyjne.

1430 – 1500

Podwieczorek

1500 – 1700

Zabawy z wykorzystaniem różnorodnych pomocy  wspierających rozwój dzieci, gry dydaktyczne, kontakty indywidualne. Zabawy w kącikach tematycznych.

 

 Ramowy rozkład dnia (czwartek,piątek)

GRUPA FIOLETOWA

GRUPA NIEBIESKA

GRUPA ZIELONA

700 – 800 Schodzenie się dzieci. Poranne zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań, rozmowy indywidualne.

800 Ćwiczenia poranne

800 Ćwiczenia poranne

800 Język angielski

830 Język angielski

815 Przygotowanie do śniadania, czynności kształtujące nawyki higieniczne i zachowania zdrowotne

845 Przygotowanie do śniadania, czynności kształtujące nawyki higieniczne i zachowania zdrowotne

850 Przygotowanie do śniadania, czynności kształtujące nawyki higieniczne i zachowania zdrowotne

830 Śniadanie

900 Śniadanie

900 Śniadanie

900 Język angielski

930 Ćwiczenia poranne

930 – 1000 Zabawy dowolne w kącikach tematycznych zgodnie z zainteresowaniem i potrzebami dzieci, praca

 kompensacyjno – wyrównawcza.

Zabawy ruchowe ogólnorozwojowe.

1000 – 1145 Zajęcia dydaktyczne. Zabawy aranżowane przez nauczyciela ukierunkowane na różnorodne aktywności dzieci z poszczególnych obszarów edukacji przedszkolnej.

Zabawy na świeżym powietrzu dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe, spacery ,wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

1000 – 1145 Zajęcia dydaktyczne. Zabawy aranżowane przez nauczyciela ukierunkowane na różnorodne aktywności dzieci z poszczególnych obszarów edukacji przedszkolnej

Zabawy na świeżym powietrzu dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe, spacery ,wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

1145– 1200 Przygotowanie do obiadu, czynności i higieniczne.

1200 – 1230 Obiad

1230 – 1330  Zajęcia wyciszające i relaksacyjne, przygotowanie do odpoczynku

1300 – 1415 Zabawy na świeżym powietrzu dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe, spacery ,wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

1330 – 1415  Różnorodne formy aktywności ruchowej oraz , zabawy twórcze, badawcze, integracyjne, praca wspierająca ,zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i zdolności.  W okresie wiosennym część zabaw przenoszone są na świeże powietrze.

1415 – 1430  Przygotowanie do  podwieczorku czynności higieniczne i organizacyjne.

1430 – 1500 Podwieczorek

1500 – 1700 Zabawy z wykorzystaniem różnorodnych pomocy  wspierających rozwój dzieci, gry dydaktyczne, kontakty indywidualne. Zabawy w kącikach tematycznych

 

Aboutus slide
Aboutus slide

Masz pytania?

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń tel. 575-444-720