PLAN DNIA

Ramowy rozkład dnia

 


GODZINY

 

FORMY AKTYWNOŚCI DZIECI

7.00.-8.00

Schodzenie się dzieci. Ćwiczenia poranne zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań, rozmowy indywidualne.

8.00-8.30

Przygotowanie do śniadania, czynności kształtujące nawyki higieniczne i zachowania zdrowotne.

8.30- 9.00

Śniadanie.

9.00-9.40

Zabawy dowolne w kącikach tematycznych zgodnie z zainteresowaniem i potrzebami dzieci.

Zabawy ruchowe ogólnorozwojowe.

9.40-11.50

Zajęcia dydaktyczne. Zabawy aranżowane przez nauczyciela ukierunkowane na różnorodne aktywności dzieci z poszczególnych obszarów edukacji przedszkolnej

Zabawy na świeżym powietrzu dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe, spacery ,wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

11.50-12.00

Przygotowanie do obiadu, czynności i higieniczne.

12.00-12.30

Obiad.

12.30-13.30

Przygotowanie do odpoczynku, zajęcia wyciszające i relaksacyjne dzieci  3 letnie.

12.30-14.30

Sytuacje edukacyjne aranżowane przez nauczyciela ukierunkowane na różnorodne aktywności dzieci z poszczególnych obszarów edukacji przedszkolnej dzieci 4-6 letnie.

Różnorodne formy aktywności ruchowej oraz , zabawy twórcze, badawcze, integracyjne, praca wspierająca ,zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i zdolności.  W okresie wiosennym część zabaw przenoszone są na świeże powietrze.

14.30-15.00

Przygotowanie do  podwieczorku czynności higieniczne i organizacyjne w Sali,  podwieczorek.

15.00-17.00

 

Zabawy z wykorzystaniem różnorodnych pomocy  wspierających rozwój, gry dydaktyczne, kontakty indywidualne, praca kompensacyjno- wyrównawcza  Zabawy dowolne,  wynikające z zainteresować i potrzeb, zabawy w kącikach tematycznych.

 

 

Aboutus slide
Aboutus slide

Masz pytania?

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń tel. 575-444-720