PLAN DNIA

Ramowy rozkład dnia

GODZINY

 FORMY AKTYWNOŚCI DZIECI

700 – 800

Schodzenie się dzieci. Poranne zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań, rozmowy indywidualne.

800

Ćwiczenia poranne

845 – 900

Przygotowanie do śniadania, czynności kształtujące nawyki higieniczne i zachowania zdrowotne.

900 – 930

Śniadanie

930 – 1000

Zabawy dowolne w kącikach tematycznych zgodnie z zainteresowaniem i potrzebami dzieci, praca kompensacyjno – wyrównawcza.

Zabawy ruchowe ogólnorozwojowe.

1000 – 1145

Zajęcia dydaktyczne. Zabawy aranżowane przez nauczyciela ukierunkowane na różnorodne aktywności dzieci z poszczególnych obszarów edukacji przedszkolnej

1050 – 1150

Zabawy na świeżym powietrzu dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Zabawy ruchowe, spacery ,wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

1145– 1200

Przygotowanie do obiadu, czynności i higieniczne.

1200 – 1230

Obiad

1230 – 1330

Zajęcia wyciszające i relaksacyjne, przygotowanie do odpoczynku – grupa fioletowa

1230 – 1415

Sytuacje edukacyjne aranżowane przez nauczyciela ukierunkowane na różnorodne aktywności dzieci z poszczególnych obszarów edukacji przedszkolnej dzieci 4- 6 letnie.

Różnorodne formy aktywności ruchowej oraz , zabawy twórcze, badawcze, integracyjne, praca wspierająca ,zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i zdolności.  W okresie wiosennym część zabaw przenoszone są na świeże powietrze.

1415 – 1430

Przygotowanie do  podwieczorku czynności higieniczne i organizacyjne.

1430 – 1500

Podwieczorek

1500 – 1700

Zabawy z wykorzystaniem różnorodnych pomocy  wspierających rozwój dzieci, gry dydaktyczne, kontakty indywidualne. Zabawy w kącikach tematycznych.

 

Aboutus slide
Aboutus slide

Masz pytania?

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń tel. 575-444-720